23/4/09

disque 23/4/09 Galicia Hoxe

Defínete, Alberto! Disque O Noso Alberto vai convocar a oposición para buscar unha fronte común para negociar o do financiamento en Madrid. Disque máis ca nunca fai falla en tempos de crise, e ten razón. Ao mellor conviña empezar por ir á capital informarse das novidades antes de falar, non vaia ser que pareza que nos preocupa máis poñer a venda que a ferida. Ademais de avisarnos dos perigos da bilateralidade, estaría moi ben que nos explicara cal é a proposta do Goberno galego e cal é a do PP, e se son a mesma. Non vaia ser que deba convocar antes o seu partido e poñerse de acordo coa Nosa Espe, que andaba encantada co trato bilateral e o repartimento dos cartos en función da poboación.

1 comentario: