3/4/11

Caderno de bitácora. Data estelar 2011.4.3

Sortear hasta que toque.... Os gregos tamen recurrían ao sorteo. Un procedimento claro. Un proceso ordenado. Unhas regras obxectivas. As mesmas oportunidades para todos e todas. Un obxectivo definido. Un resultado seguro..... Ben podería ser un modelo para as chamadas "sucesións" nos partidos políticos, ou non?

No hay comentarios:

Publicar un comentario