1/7/09

disque 1/7/09, Galicia Hoxe

Disque Chaves e O Noso Alberto acordaron que o novo sistema de financiamento non pode basearse só na poboación. Por onde vai, o Goberno central dille ao anfitrión o que quere escoitar e logo quéixase de que non hai xeito de chegar a un acordo. Mentres a cuestión sexa ver quen saca máis, vai ser difícil un pacto estable e que dure no tempo. Non estaría de máis que se empezara a falar do que se quere financiar e sacar consecuencias sobre como facer racional a anticuada estrutura de gasto das administracións, onde aforrar dispendios inútiles e como definir mellor as responsabilidades dos que gastan a solidariedade dos demais en caprichos locais que valen para ben pouco.

No hay comentarios:

Publicar un comentario